• Λίγα λόγια για το Επιμελητήριο

 • Tο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας εδρεύει στις Σέρρες και καλύπτει γεωγραφικά τους νόμους Δράμας ,Καβάλας, Σερρών.

  Διοικείται από Επταμελή Τοπική Διοίκηση που αναδείχτηκε μετά από τις εκλογές Δεκεμβρίου 2004.

  Σήμερα, (Γ’ εξάμηνο του 2007) ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών είναι 2000. Ο αριθμός των μελών που προαναφέραμε αντιστοιχεί στα εγγεγραμμένα μέλη και των τριών νομών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας.

  Αυτό δείχνει ότι στην Αν. Μακεδονία (Νομοί Δράμας και Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης) αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομός Σερρών) υπάρχουν τα στελέχη –σύμβουλοι στα Οικονομικά Θέματα που δραστηριοποιούν την τοπική Οικονομία και συμβάλουν στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και κατ επέκταση όλης της Ελληνικής Επικράτειας.

  Από το 1992, θεσμοθετήθηκε επίσημα το επάγγελμα του Οικονομολόγου.

  Ο αριθμός των μελών στα οποία χορηγήθηκε άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ανέρχεται σε 1100.

  Από το 1997 , που κατοχυρώθηκε το επάγγελμα του Φοροτέχνη Λογιστή, και το Ο.Ε.Ε. καθιερώθηκε ως ο «διαχειριστής» του επαγγέλματος, έχουν χορηγηθεί άδειες ασκήσεως επαγγέλματος Φοροτέχνη-Λογιστή των τριών τάξεων (Α, Β & Γ) σε 1700 μέλη και σε μη μέλη (Απόφοιτοι ΤΕΙ, υπάρχοντες Φοροτέχνες-Λογιστές κλπ)

Testimonials

Emplocomp Promotes Long-Life Learning and Employability
Entrepreneurship Through Long - Life Learning